Kalp Yetersizliğinin Tedavisi

Kalp Yetersizliğinin Tedavisi Kalp yetersizliğinin başlangıç ve orta dönemlerinde gerek ilaç tedavileri gerekse konvansiyonel kalp cerrahisi (koroner baypas, kapak ameliyatı vb.) ile yaşam uzatmaları söz konusudur. Bazı durumlarda kalp pilleri (ICD-CRTD) ile belli desteklenmeler yapılabilmektedir. Ancak son evrede çoğunlukla bunlar yetersiz kalmaktadır. Bu durumda günümüzde 2 temel seçenek bulunmaktadır. Bunlardan ilki “Kalp Nakli” ve diğeri…

Kalp Yetersizliği

Kalp Yetersizliği Kalp yetersizliği, kalp perfomansının azalması sonucu, kalbin doku ve organlara gerekli ve yeterli kanı gönderememesi sonucu ortaya çıkan klinik bir tablodur. Sıklıkla koroner damar hastalığı, kalp krizi, yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp kapak hastalığı gibi kalp performansını bozan ya da kalbin iş yükünü arttıran durumlar sonucu gelişir. Kalp yetersizliği herhangi bir yaşta gelişebilir, ancak…

Periferik Arter Hastalıkları

Periferik Arter Hastalıkları Atardamarlar ( arterler ) vücutta temiz kan olarak bilinen oksijen ve besin açısından zengin kanı kalpten tüm organlara iletirler. Bu damarların iç yüzeyi kanın rahatça akmasını sağlayacak adeta kadifemsi nitelikte endotel dediğimiz bir doku ile kaplıdır. Endotel dokusu damar sertliği olarak bilinen aterosklerozun gelişmesi ile bozulmaktadır. Aterosklerozun ilerlemesi ile bacak atardamarlarında daralma…

Ameliyatsız Kalp ve Damar Tedavileri

Endovenöz Lazer Tedavisi   Ana yüzeyel toplardamarında (safen ven) ileri kapakçık yetmezliği olan hastalarda safen venin kesi yapmadan içten kapatılması işlemidir. Bu hastalarda diz üstünden lokal anestezi ile küçük bir iğne kullanarak safen vene girilir. Buradan kılavuz tel aracılığıyla lazer demeti ilerletilir. Doppler kontrolünde yerleştirilir. Lazer kaynağını çalıştırarak damarı içeriden kapatılır. Bu yolla bacağa herhangi…