KVC’de İlk’leri & Yenilikleri

 

1- Türkiye’de ilk kez Kalp Cerrahisinde Prostasiklin kullanımı (1990-1991, Uzmanlık Tez çalışması).
2- Türkiye’de ilk kez yapılan Kardiyomiyoplasti, Retrograde serebral perfüzyon deneysel çalışmaları (1990).
3- Türkiye’de ilk kez Sıcak (Normotermik kardiyopleji) Kalp Cerrahisi Uygulamaları (1990).
4- Dünya’da ilk kez Sıcak Kalp Cerrahisinin elektromikroskopik çalışması (1990)
5- Türkiye’de ilk kez kalp cerrahisinde retrograd kardiyopleji uygulamaları (1991)
6- Türkiye’de ilk kez koroner bypass cerrahisinde inferior epigastrik arter kullanımı (1991)
7- Türkiye’de ilk kez lökositsiz kan kardiyoplejisi kullanımı (1993)
8- Türkiye’de ilk Kardiyomiyoplasti Cerrahisi Uygulamaları (1993-1996). “Dünya’nın en geniş 7.cerrahi serisi”
9- Türkiye’de ilk Cardioreduction (Batista’s operation) Cerrahisi Uygulamaları (1996-1998).
10- Türkiye’nin en geniş “atan kalp’te koroner bypass ve reoperasyon” cerrahisi uygulamalarında yeralınması (1996-1998)
11- Türkiye’de ilk kez Kardiyojenik şok’ta ventrikül destek cihazlarının kullanımı (1998).
12- Türkiye’de İlk kez Kalp Naklinde Bicaval Teknik Uygulamaları (1998).
13- Türkiye’de ilk kez kalp cerrahisinde yüksek riskli hastalarda pulsatil kardiyopulmoner bypass kullanımı (2000).
14- Türkiye’de İlk kez Minyatür Yapay Kalp Pompalarının kullanımı ve ilk başarılı “bridge to heart transplantation” uygulaması (2001).
15- Türkiye’de ilk kez Kalp Naklinde siklosporin C2 düzeylerinin öneminin gösterilmesi (2002).
16- Türkiye’de ilk kez kalp naklinde greft vaskülopatisinin değerlendirilmesinde EBT kullanımı (2002).
17- Türkiye’de ilk kez kalp nakline yönelik yapay kalp pompa (LVAD) ameliyatlarında sağ ventrikül fonksiyonlarının öneminin gösterilmesi (2002).
18- Türkiye’de ilk kez Kalp Transplantasyonunda psikososyal değerlendirmenin öneminin gösterilmesi (2004).
19- Türkiye’de “Yapay Organlar Derneği (TÜYOD)” kurulması ve başkanlığının yürütülmesi (2006-2012)
20- Türkiye’de ilk kez kalıcı amaçlı minyatür implantable kalp pompası (Micromed DeBakey VAD) uygulaması (2006).
21- 1.Ulusal ve Uluslararası katılımlı Yapay Organlar Kongresi Başkanlığı (2007)
22- Türkiye’de ilk kez TÜBİTAK destekli yapay kalp projesi ve patent alınımı (2007-2010).
23- Türkiye’de ilk kez Micropump (Impella) ile koroner bypass ameliyatları (2007).
24- 2.Ulusal ve Uluslararası katılımlı Yapay Organlar Kongresi Başkan Yardımcığı (2009)
25- Türkiye’de ilk kez özel hastanede “Kalp Nakli” programının kurulması ve yürütülmesi (2010).
26- Türkiye’de ilk kez özel hastanede”Yapay kalp pompaları ve Total Yapay Kalp” programının kurulması ve yürütülmesi (2010).
27- Türkiye’de ilk kez başarılı Total Yapay Kalp (Total Artificial Heart ) Uygulaması (2011).
28- 3.Ulusal Yapay Organlar Kongresi Başkanlığı (2011).
29- Türkiye’de ilk kez dünyanın en küçük yapay kalp pompasının (Heart Assist 5) başarıyla uygulanması (2011).
30- Türkiye’de ilk kez yapay kalp pompası takılmış hastaların internet yoluyla hastane dışında takibi (remote monitoring uygulaması) (2012).
31- Dünya’da ilk kez Mitral emilebilir ring (Degradable Kalangos) implantasyonunun insan kalbinde 2 yıl sonraki histopatolojik analizi (2012).
32- Türkiye’de ilk kez “Uluslararası Yapay Kalp Kongresi (ISRBP)” düzenlenmesi ve Kongre Başkanının ilk kez bir Türk Kalp Cerrahının olması (2012).
33- Türkiye’de ilk kez üretilen yapay kalp pompasıyla (Istanbul VAD) invitro lab.koşullarında hemoliz testlerinin ve performans testlerinin yapılması (2014)