Kalp Destek Sistemleri

Kalp Destek Sistemleri Yapay kalp destek cihazları, son evre kalp yetersizliğindeki hastada kalbin kan pompalama görevini üstlenen, ileri teknoloji ürünü cihazlardır. Bunlar hastalığın durumuna ve şiddetine göre temelde 2 çeşittir. 4.a) Yapay Kalp Destek Cihazları = Minyatür Yapay Kalp Pompaları (VAD) 4.b) Total Yapay Kalp (TAH) Bu tür cihazlar yüksek teknoloji ürünü olarak yıllar boyunca…

Kalp Nakli

Kalp Nakli Çeşitli hastalıklar sonucu kalp kasının geri dönüşümsüz bir şekilde tahrip olduğu ve kalbin pompa fonksiyonunun vücudun ihtiyaçlarını karşılayamaması sonucu hayati risklerin ve yaşamsal sorunun ortaya çıktığı durumda (yaşam beklentisi 1 yıl ve altında ise), yapılan incelemelerde tıbbi şartlar uygun ise, hasta kalbin, sağlıklı bir donör kalbi ile değiştirilmesi ameliyatıdır. Kalp Nakli; belli şartlarda…

Kalp Yetersizliğinin Tedavisi

Kalp Yetersizliğinin Tedavisi Kalp yetersizliğinin başlangıç ve orta dönemlerinde gerek ilaç tedavileri gerekse konvansiyonel kalp cerrahisi (koroner baypas, kapak ameliyatı vb.) ile yaşam uzatmaları söz konusudur. Bazı durumlarda kalp pilleri (ICD-CRTD) ile belli desteklenmeler yapılabilmektedir. Ancak son evrede çoğunlukla bunlar yetersiz kalmaktadır. Bu durumda günümüzde 2 temel seçenek bulunmaktadır. Bunlardan ilki “Kalp Nakli” ve diğeri…

Kalp Yetersizliği

Kalp Yetersizliği Kalp yetersizliği, kalp perfomansının azalması sonucu, kalbin doku ve organlara gerekli ve yeterli kanı gönderememesi sonucu ortaya çıkan klinik bir tablodur. Sıklıkla koroner damar hastalığı, kalp krizi, yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp kapak hastalığı gibi kalp performansını bozan ya da kalbin iş yükünü arttıran durumlar sonucu gelişir. Kalp yetersizliği herhangi bir yaşta gelişebilir, ancak…