ULUSLARARASI KONGRE / KONFERANS SUNUMLARI

 

1- 5th IPEM Clinical Functional Electrical Stimulation Meeting, Salisbury, İngiltere, 1997.

 • Title of lecture: “Latissimus Dorsi Dynamic Cardiomyoplasty”

2- International Interdisciplinary Conference on Blood and Thrombosis in Mechanical Circulatory Support, Viyana, 2008

 • Title of Lecture: “The Successful Releases Of Several Pump Thrombosis Attacks In An Uncompliant Patient With Implantable Left Ventricular Asist Device”

3- International Congress “Baku Heart Days” In Memory to Heydar Aliyev, Bakü, Azarbaycan, 09-11 Mayıs 2009

 • Title of Lecture: “VAD for Acute and Chronic Heart Failure”

4- DEİK Balkanlar ve Avrasya’da Sağlıkta Kalkınma Konferansı, 14 Kasım 2009, İstanbul.

 • Title of Lecture: “Current Status of Research and Development in Heart Surgery”

5- Turkish-German Transplantation Sympossium, Giesen, Germany, May 10-12, 2012.

 • Title of Lecture: “Heart Transplantation”

6- European Medical Students Association Summer School, 27-31 Augt, 2012, Koç University

 • Title of Lecture: “ New Horizons in the Surgical treatment of Patients with Advanced Heart Failure”

7- Heart Failure Summit, Florence Nightingale Hospital, Sept 2012

 • Title of Lecture: Heart Transplantation & Artificial Heart Applications in Turkey.

8- World Heart Failure Congress, İstanbul, 29 Kasım-1 Aralık 2012

 • Title of Lecture: “ Timing of mechanical suppor for end stage heart failure”

9- Istanbul Akademia. TKDCD & ISHLT Meeting, Nov15-16, 2013

 • Title of Lecture: “ Valvular Disease Befor & After VAD”

10- International Society for Rotary Blood Pumps (ISRBP) 23.Congress, Sept.27-29, 2015, Dubrovnik, Crotia.

 • “Ventricular Asssit Device in Turkey”

 

ULUSAL KONGRE / KONFERANS SUNUMLARI

 

1- Perfüzyon Günleri, Florance Nighthale Hastanesi, İstanbul, 1999.

 • Açık Kalp Cerrahisinde Perfüzyon Uygulamalarının Etkileri

2- Dicle Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Günleri, Diyarbakır, 2001.

 • “Kalp Transplantasyonuna Köprüleme (Bridge to transplantation)”

3- Perfüzyon Günleri, Memmorial Hastanesi, İstanbul, 2002.

 • “Kalp Transplantasyonuna Mekanik Köprüleme : MicroMed DeBakey VAD”

4- C Sağlık Bakanlığı Transplantasyon Semineri, Ankara, 2002

 • “Kalp Transplantasyonu”

5- ONKKD IV.Ulusal Transplantasyon Kongresi, Ürgüp, 2004.

 • “Yeni Jenerasyon Ventriküler Destek Sistemleri”

6- Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Seminerleri, Ankara, 2004

 • “Mekanik Dolaşım Destek Sistemleri ve Yapay Kalp”

7- Gazi Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Seminerleri, Ankara, 2005

 • “Sol Ventrikül Destek Sistemleri- MicroMed DeBakey VAD”

8- Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2005

 • “Ventriküler Destek Sistemleri”

9- Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2006

 • “Ventrikül Destek Sistemleri ve Yapay Kalp Uygulamalarında Son Gelişmeler”

10- Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Günleri, Pamukkale, 2007

 • “Ventriküler Destek Sistemleri ve Yapay Kalp Uygulamalari”

11- Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2007

 • “Ventriküler Destek Sistemleri ve Yapay Kalp”

12- Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Seminerleri, İstanbul, 2007

 • “Kalp Yetersizliğinide Yapay Kalp Pompaları ve Heart Turcica Projesi “

13- Türk Perfüzyonistler Konferansı, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2008

 • “Minyatür Kalp Pompalarının Yeri Ve Geleceği”

14- Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Çeşme, 2008

 • “Total Yapay Kalp ve Heart Turcica”

15- Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2008

 • “Kan Transfüzyonunun Erken ve Geç Dönem Sonuçlara Etkisi”

16- Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İstanbul, 2008

 • “Kalp Transplantasyonu”

17- Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği Günleri, İzmir Çeşme, 2009

 • “Akut Kalp Yetersizliğinin Kateter Laboratuvarında Tedavisi”

18- Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, Antalya, 2009

 • “Dr.DeBakey: Kalp Sihirbazı; Türkiye’de Yapay Organ ve Destek Sistemlerinin Sosyal ve Finansal Sorunları”

19- Gaziantep Üniversitesi TKDC – UVCD derneği Güncel Konular Sempozyumu, Gaziantep,1 – 4 Ekim 2009

 • “VAD: Ne Zaman, Nasıl?”

20- EBİLTET Yapay Doku ve Organ Sempozyumu, İzmir, 27 Ekim 2009

 • “Türkiye”de Yapay Organ ve Destek Sistemlerinin Sosyal ve Finansal Sorunları”

21- DEİK Balkanlar ve Avrasya”da Sağlıkta Kalkınma Konferansı, İstanbul , 14 Kasım 2009

 • “Current Status of Research and Development in Heart Surgery”

22- Türk Kardiyoloji Derneği Kalp yetersizliği Günleri, Eskişehir, 2010

 • “Ventricular Asist Device: Hasta Seçimi ve Takip Özellikleri”

23- ONKKD Transplantasyon VII.Kongresi, Eskişehir, 2010.

 • “Ventrikül Destek Cihazlarında ve Total Yapay Kalp’te Son Durumu”

24- Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2010

 • “Türkiye’de Mekanik Destek Sistemleri ve Gelecek”

25- Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Akademisi Zirve Toplantısı. İstanbul, 2011.

 • “Sol Ventrikül Rekonstrüktif Cerrahisinin Ileri Kalp Yetersizliğinde Yeri Nedir?”

26- Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, Acıbadem Hastanesi, Kadıköy, İstanbul, 15-17 Haziran 2011

 • “ Kalpsiz Hayat : Türkiye’de Ilk Kez Total Yapay Kalp Ile Yaşayan Insan”

27- BSK Hastaneleri Bölge Toplantısı, Eskişehir, 2011.

 • “Kalp Nakli ve MCCS Programı”

28- TKDC Derneği Okul Programı, Eskişehir, 18-20 Kasım, 2011-11-21

 • “Ventrikül Destek Sistemleri”

29- Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Akademisi. Zirve Toplantısı. 6-8 Nisan, Ankara, 2012.

 • “BiVAD ve Total Yapay Kalp Uygulamaları”

30- TÜBİTAK Çağrılı Projeler Danışma Kurulu Toplantısı (TEYDEP), Ankara, 7 Haziran 2012

 • “ Mekanik Dolaşım Destek Sistemleri”

31- Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IX.Kongresi, Bursa 26-29 Eylül, 2012

 • “ Kalp Nakline Köprülemede Türkiye’de ve Dünya’daki Son Durum:”

32- Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Antalya, 10-14 Ekim 2012.

 • “Sol Ventrikül Destek Sistemleri” Panel Konuşması

33- Istanbul Akademia. TKDCD & ISHLT Meeting, Nov15-16, 2013

 • “ Valvular Disease Befor & After VAD”

34- Yeditepe Üniversitesi 2.Genetik ve Biyomühendislik Günleri, Nisan 5-6, 2014

 • “Yapay Organlar: Yapay Kalp Pompaları ve Total Yapay Kalp”

35- Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X.Kongresi Transplantasyon 14, Ekim 15-18 2014.

 • “ Uzmanına Danış : Kalp Nakli mi ? Yapay Kalp mi ? ”

 

KATILDIĞI YURTDIŞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

1- European Cardiomyoplasty Meeting, Brüksel, Belgium, 1996

2- 5th IPEM Clinical Functional Electrical Stimulation Meeting, Salisbury, England, 1997.

3- International Cardiovascular Surgery Congress, Nov 1-3, Houston, USA, 1998

4- STS Meeting, January, San Antonio, USA, 1999

5- 8th IPEM Clinical Functional Electrical Stimulation Meeting, Nice, France, 2000.

6- The Fifth International Conference on Circulatory Support Devices for Severe Cardiac Failure, New York, USA Sept 15-17, 2000.

7- Cleveland Clinic Foundadition Heart Failure & Circulatory Support Summit, Cleveland, Ohio, USA, Aug 22-25, 2002.

8- Mechanical Circulatory Support Sympossium, Sept Berlin, Germany, 2003.

9- Aortic Bioprosthesis Surgeon”s Meeting, April 2-4, Amsterdam, Holland, 2004.

10- 14th International Rotary Blood Pumps Congress, Aug 31-Sept 2, Leuven, Belgium, 2006.

11- ESAO Winter School, Feb 01-03, Gstaad, Switzerland, 2007.

12- BTMCS, May 15-19, Viyena, Austuria, 2008.

13- ESAO, Sept 3-6, Cenevre, Switzerland, 2008.

14- SynCardia Cardiowest Total Artificial Heart Kursu, 1-3 Feb.Paris, France, 2010.

15- ESAO, Sept 8-10, Skopje, Macedonia, 2010.

16- ISRBP 18.Congress, Berlin, Almanya, 2010.

17- ISRBP 19.Congress, Louisville, Kentucky, USA, Sept.8-10, 2011

18- Brano Heart Failure Forum. Belgrad, Serbia, Sept 29-01 Oct, 2011.

19- ESAO-IFAO Joint congress, Porto,Portekiz, Oct 9-12, 2011.

20- 32rd ISHLT, Prag, Çek Rep., April 18-21, 2012.

21- ISRBP 21.Congress, Yokohoma, Japonya, 2013.

22- ISRBP 22.Congress, San Francisco, 2014.

23- ISRBP 23.Congress, Dubrovnic, Makedonya, 2015.

24- Asia Pasific MCSS Congress Singapur, 2015.

 

KONGRE / KONFERANS DÜZENLEME

(Kongre / Konferans Başkanı) KURULUNDA YERALMAK

 

1- Ulusal ve Uluslararası katılımlı Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, Polat Ronesans Hotel, Yeşilyurt, İstanbul, 15-17 June, 2007, “Toplantı Başkanı”

2- Ulusal ve Uluslararası katılımlı Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, Martim Palm Beach, Belek, Antalya, 23-26 Nisan, 2009, “Toplantı Başkan Yardımcısı”

3- Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, Acıbadem Hastanesi, İstanbul, Kadıköy, 18-20 Haziran, 2011, “Toplantı Başkanı”

4- International Society for Rotary Blood Pumps, İstanbul, Turkey, 20-22 September, 2012, “Toplantı Başkanı”

5- Heart Failure Summit, Florence Nightingale Hospital, İstanbul, Turkey, Sept 2012, “Toplantı Başkanı”

6- BAU Tıp Perkütan Vasküler Girişim Kursu, BAU Tıp Göztepe Yerleşkesi, Mikrocerrahi Lab. , 13 Haziran 2015, “Toplantı Başkanı”

7- International Society for Rotary Blood Pumps (ISRBP) 23.Congress, Sept.27-29, 2015, Dubrovnik, Crotia. “Düzenleme Komitesi Üyesi”

8- Asia-Pasific ISHLT joint MCS Symposium 2015, Nov 6-7, Singapore. “Faculty Member”

 

BİLİMSEL KONGRELERDE OTURUM BAŞKANLIKLARI

Oturum Başkanı (Moderator & Chairperson)

 

1- Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi, İnteraktif Poster Oturumu, 2001

2- Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Sözlü Bildiri Oturumu, 2002

3- ONKKD III.Ulusal Transplantasyon Kongresi, Sözlü Bildiri Oturumu, 2002.

4- Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Konferans “Assiste Device”, Konuşmacı: Prof.John Watson, 1-5 Eylül 2004

5- ONKKD IV.Ulusal Transplantasyon Kongresi, 2004, 15-19 Eylül 2004

6- Konferans “Pediatrik Mekanik Dolaşim Destek Sistemlerinin Bugünü ve Yarini” Konuşmacı: Prof.Akif Undar

7- Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Transplantasyon Konulu Serbest Bildiri Oturumu, 2006

8- Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, İstanbul, 15-17 Haziran, 2007,

9- Medikal İletişim ve Klinik Araştırma Derneği(MİLAD) Kongresi, 29 Şubat 2008, “Klinik Araştirmalarda Farkli Boyutlar” Panel Başkanlığı

10- Ulusal Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 17-21 Ekim 2008, İzmir-Çeşme

 • “Kalp Transplantasyonunda ve Yetersizliğinde Yoğun Bakım Hasta Bakım Ilkeleri”

11- Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Bilimsel Etkinlikleri, İstanbul, 27 Aralık 2008

 • “Kardiyovasküler Hastaliklarda Teknoloji Ile Gelen Yaşam”.

12- Ulusal ve Uluslararası katılımlı Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, Antalya 23-26 Nisan, 2009

 • “Dr.M.E.DeBakey Anısal Konferansı: Türkiye Kalp Akciğer Makinasının Gelişimi. Dr.Yalçın Güran”

13- Ulusal ve Uluslararası katılımlı Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, Antalya 23-26 Nisan, 2009

 • “ New Approches for New Organ Technologies” Beat Walpoth

14- Ulusal ve Uluslararası katılımlı Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, Antalya, 23-26 Nisan, 2009

 • “Atatürk’ün Üniversite Reformu” Cem Devge

15- International Congress “Baku Heart Days” In Memory to Heydar Aliyev, Bakü, Azarbaycan, 09 – 11 Mayıs 2009

 • “Levitronix VAD”, Alex Keys

16- 1. World Cardivascular Disease Sympossium, 09-12 Şubat, Girne, Kıbrıs

 • “Heart Transplantation and Mechanical Circulatory Support Systems”

17- ONKKD Transplantasyon VII.Kongresi, Eskişehir 2010.

 • “Kalp Transplantasyonu & VAD Sözel Bildiri Oturum Başkanı”

18- Ulusal Göğüs Kalp Damar Anestezi Kongresi, 13-15 Nisan, Bodrum, 2012.

 • “ECMO Paneli”

19- Istanbul Meeting of Practise and Science in Cardiology and Cardiovascular Surgery, İstanbul, 7-10 June, 2012

 • “Heart Transplantation and Ventricular Assist Device”

20- Türk Kalp Damar Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 8-11 Kasım 2012

 • “Total Yapay Kalp Zirvesi”

21- World Heart Failure Congress, İstanbul, 29 Kasım-1 Aralık 2012

 • “ Last Updates in Heart Transplantation”,

22- Thoratec Türkiye Zirvesi, İstanbul, 11 Mayıs 2013.

 • “Perioperative Care”

23- 22.ISRBP 21st Congress, Yokohama, JAPAN, September 26-28, 2013

 • “Rapid Fire Section 2: Current Changes of RBP”

24- Istanbul Cardiovascular Akademia. TKDCD & ISHLT Meeting, Nov15-16, 2013

 • “MCS Problems II Session”

25- International Society for Rotary Blood Pumps (ISRBP) 22.Congress, San Francisco, USA, Sept.25-27, 2014

 • “Session VII: Bleeding & Thrombosis”

26- 13.Türk Kalp Damar Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Kasım 2014

 • “Kalp yetmezliği, Transplantasyon ve Mekanik Destek Sişstemeleri” Sözlü Bildiri Oturum Başkanlığı

27- BAU TIP-MEDICALPARK 1.Anatomi Günleri, İstanbul, 25-26 Aralık 2015,

 • “Robotik Cerrahi & Anatomi”, Oturum Başkanı

 

YAZDIĞI KİTAP BÖLÜMLERİ

 

1- Kalp ve Damar Cerrahisi Textbook.

 • Editör: A.Akçevin, M.Paç, S.A.Aka, S.Buket, T.Sarıoğlu.
 • MN Medikal & Nobel, Ankara, 2004.
 • “Ventriküler Destek Sistemleri: 351-417.”

2- Kalp ve Damar Cerrahisi Textbook.

 • Editör: E.Duran.
 • Çapa Tıp Kitapevi, İstanbul, 2004.
 • “Total Yapay Kalp:1799- 1821.”

3- Kardiyopulmoner Bypass Textbook.

 • Editör: Prof.Dr. Ufuk Demirkılıç. 2008.
 • “Yapay kalp ve pompa sistemleri”

4- Kalp ve Damar Cerrahisi Textbook.

 • Editör: A.Akçevin, M.Paç, S.A.Aka, S.Buket, T.Sarıoğlu.
 • MN Medikal & Nobel, Ankara, 2012
 • “Ventriküler Destek Sistemleri”

 

DERGİ ÖZEL SAYI YAZARLIĞI

 

1- Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahi Dergisi, Kardiyomyopati Özel Sayısı, 2003. Dilate kardiyomyopatide cerrahi tedavinin genel amaçları.Doç.Dr.D.Süha Küçükaksu. T Klin J Cardiol 2003; 16; 69-78.

2- Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahi Dergisi, Aort Cerrahisi Özel Sayısı, 2005. Akut Tip B Disseksiyonlarda Medikal ve Cerrahi Tedavinin Yeri.Doç.Dr.Deniz Süha Küçükaksu. T Klin J Cardiol 2005. Cilt 1: 2; 61-72.

3- Yapay Organlar. Tıp”ta Yeni Ufuklar. Prof.Dr. Süha Küçükaksu. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Özel sayısı. Eylül 2007:1-15.

4- Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, Kalp Yetersizliği Özel Sayısı, 2008, Hedef Tedavi; Cerrahi: Ventriküler Yardımcı Cihazlar ve Total Yapay kalp.Prof.Dr. Süha Küçükaksu. Türkiye Klinikleri J Cardiol-Special 2008. Cilt 1: Sayı: 1-2; 12-34.

5- Türkiye Klinikleri Kalp ve Damar Cerrahi Dergisi, Kalp Yetersizliği Cerrahisi Özel Sayısı. Total Yapay Kalp. T Klin J Cardiol. 2015

 

KONFERANS KİTAPÇIĞI EDİTÖRLÜĞÜ

 

1- 1.Ulusal ve Uluslararası katılımlı Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi,

Kongre Başkanı. 15-17 June, 2007, Polat Rönosans Hotel, Yeşilyurt, İstanbul.

 

2- 2.Ulusal ve Uluslararası katılımlı Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi,

Kongre Başkan Yardımcısı. 23-26 Nisan, 2009, Martim Palm Beach, Belek, Antalya

 

3- International Society for Rotary Blood Pumps,

Congress President, 20-22 September, 2012, İstanbul, Turkey.

 

KONGRE DANIŞMA KURULU & DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELİKLERİ

 

1- Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi (2006-2008-2010-2012) (Kongre Abstract Seçme Kurulu)
2- Türk kardiyoloji Derneği Ulusal Kongreleri (2012, 2013, 2014) (Kongre Abstract Seçme Kurulu)
3- International Society for Rotary Blood Pumps (2012, 2013, 2014, 2015) (Kongre Abstract Seçme Kurulu)
4- Artificial Organs&Support Systems (2007-2009-2012) (Kongre Abstract Seçme Kurulu)
5- European Society for Cardio-Thoracic Surgery (2014) (Kongre Abstract Seçme Kurulu)
6- Transplantasyon”14 (2014) (Kongre Abstract Seçme Kurulu)

 

ULUSAL ÇAPTA BİLİMSEL PROJELER

 

TÜBİTAK PROJESİ

NO : 106M309

PROJE : İnsanlarda kullanılacak implantable minyatür yapay kalp pompası.

PROJE BİTİŞ : 2010