CERRAHİ İLGİ ALANLARI

 

1- Kalp Nakli Ameliyatları

2- Yapay Kalp Pompa (VAD: LVAD/RVAD) Ameliyatları

3- Total Yapay Kalp (TAH) Ameliyatları

4- Akut Dolaşım Yetersizliği-ŞOK Cerrahisi – MCSS uygulamaları

5- Kalp Yetersizliği Cerrahi Tedavisi

6- Rutin Erişkin Kalp Cerrahisi

 • Koroner Bypass Ameliyatları
 • Minimal İnvazif Koroner Bypass Ameliyatları (Kalp Çalışır Durumda)
 • Sol ventrikül anevrizma cerrahisi
 • Aort Kapak Protez Ameliyatlari (AVR)(mekanik/biyoprotez) (TAVİ)
 • Mitrak kapak onarım ameliyatları
 • Mitrak kapak protez yerleştirme cerrahisi (MVR)(mekanik/biyoprotez)
 • Triküspid Kapak Cerrahisi
 • Koroner Bypass + Kapak Ameliyatları (Kombine Cerrahi)
 • Asendan Aort Anevrizma/Disseksiyon Cerrahisi
 • Aortik Ark / Desendan Aorta Cerrahisi
 • Kalp Tümörleri Cerrahisi
 • Konstrüktif Perikardit Cerrahisi
 • Erişkin Yaş Konjenital Anomali Cerrahisi
 • ( ASD/VSD/PDA/Aort Koarktasyonu )
 • (Pulmoner Stenoz, Ebstein Anomalisi )

7- Rutin Perkütan Damar Girişim Uygulamaları

 • Bacak/Kol/Barsak damar tıkanıklıklarında balon-stent uygulamaları
 • Derin Ven Tromboz’unda kateter tedavisi
 • Akut Pulmoner Emboli’de kateter tedavisi

8- Rutin Büyük/küçük Damar Cerrahisi

 • Abdominal Aort Anevrizma Cerrahisi
 • Endovasküler stent (EVAR-TEVAR) uygulamaları
 • Açık Cerrahi
 • Aorto-bifemoral bypass cerrahisi
 • Karotid Endarterektomi
 • Femoro-popliteal bypass cerrahisi
 • Varis cerrahisi (Laser-Glue tedavisi)

9- Reoperasyon Cerrahisi (Ikinci, Üçüncü Kez Olacak Kalp Ameliyatlari)