Koroner Bypass Ameliyatı: Kalbin kendini besleyen koroner damarların kritik seviyede daralması veya tıkanması nedeniyle Balon/stent gibi ameliyatsız yöntemlerle damarların açılamadığı, yeniden tıkandığı ve bu nedenle hasta hayatının risk altında olduğu durumlarda; kalbin koroner damarlarına yeni damarların takılarak darlık/tıkanma riskinin bertaraf edilmesi, hastanın hayatının uzaması ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik cerrahi işlemdir.

Bu amaçla; Kalbe takılacak yeni damar olarak çoğunlukla göğüs içinden (IMA-ITA) yada kollardan alınan atardamarlar yada bacak yüzey toplardamarları kullanılır.

Ameliyat hastanın tıbbi ve fiziksel özelliklerine göre çeşitli tekniklerle gerçekleştirilebilmektedir.

1- Kalbi durdurarak / durdurmadan (Atan kalpte bypass)
2- Göğüs kemiğini tam keserek / kesmeden (Minima invazif)
3- Robotik teknik ile (çok az sayıda hasta için)